Proiectul Orizont 2009

Proiectul Orizont 2009 are ca principal obiectiv creşterea gradului de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei intreprinderi sociale pilot, cat şi prin formarea profesională a specialiştilor implicaţi in procesul de integrare socio-profesională a acestor persoane.

Proiectul Orizont 2009 contribuie la creşterea gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de excluziune socială, pe de o parte prin crearea de locuri de muncă în atelierele înfiinţate în cadrul întreprinderii sociale pilot, prin evaluarea şi consilierea în vederea angajării pe piaţa libera a muncii cât şi prin perfecţionarea specialiştilor din domeniu. Pe lâangă rezultatele directe, cu efect pozitiv imediat asupra persoanelor cu dizabilităţi, implementarea acestui proiect va produce o gamă de efecte secundare pozitive, cu impact pe termen lung asupra gradului de participare a persoanelor defavorizate la viaţa socială, asupra creşterii gradului de independenţă financiară cat şi socială, creşterea calităţii vieţii lor şi nu în ultimul rând la includerea acestora in societate ca cetăţeni cu drepturi egale. Astfel, va permite întărirea legăturii dintre cei implicaţi în pregătirea socio-profesională a acestor persoane şi găsirea de soluţii concrete, reale şi utile pentru promovarea cerinţelor lor în direcţia egalizării şanselor acestora de integrare socială şi profesională cu a celorlalţi membrii ai societăţii.

Proiectului Orizont 2009 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte in oameni”. Acest proiect este implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Fundaţia Estuar, Fundaţia Speranţa (Olanda), Haeghe Groep (Olanda), Asociaţia Alternativa 2003, Fundaţia Motivation Romania, Asociaţia CRFPS ProVocatie.

 

Obiectivele proiectului

  • Dezvoltarea unei întreprinderi sociale pilot formată din 7 ateliere protejate, destinate persoanelor cu dizabilităţi;
  • Evaluarea competenţelor şi aptitudinilor şi încadrarea în muncă, în cadrul celor 7 ateliere, a 60 de persoane cu dizabilităţi;
  • Formarea profesională şi dezvoltarea competenţelor a 250 de specialişti care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor defavorizate;
  • Evaluarea şi consilierea vocaţională a 450 persoane cu dizabilităţi, în vederea integrării pe piaţa muncii.

Citeşte mai mult...

 

Alte programe confinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României